FISCAAL VOORDEEL

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven uw werknemers gemotiveerd en gezond. Op de website van de belastingdienst staat aangegeven dat stoelmassage op het werk wordt erkend als Arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert.
U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers.

Er zijn twee mogelijkheden:

- U neemt de stoelmassage op in uw Arbo-plan;

- U neemt de stoelmassage op in de werkkostenregeling (WKR).

Stoelmassages opnemen in uw Arbo-plan

Stoelmassages behoren fiscaal tot de nihil waardering net als de veiligheidsbril, medische keuring of een arbeidsgeneeskundige onderzoek. U mag de kosten van een stoelmassage volledig en onbeperkt opvoeren als bedrijfskosten. De BTW is voor u als werkgever aftrekbaar.

Volgens de belastingdienst kunt u onder de volgende voorwaarden stoelmassages onbelast ter beschikking stellen:

- u hebt als werkgever een Arbo-plan;

- de massage maakt in redelijkheid deel uit van dat Arbo-plan;

- de massage vindt tijdens werktijd plaats;

- de werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie:Belastingdienst 20.1.9. Arbovoorzieningen www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-gerichteijstellingen_nihilwaarderingen.html#HL-d109e636

Stoelmassage opnemen in de werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle organisaties verplicht. In deze regeling is ook de verstrekking van stoelmassages of bedrijfsmassages opgenomen. U kunt 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen waaronder stoelmassage. U bent gebonden aan het forfait van 1,2%.

Voor aanvullendeinformatie: Belastingdienst 8.1 Hoe werkt de werkkostenregeling www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/stappenplan-stap_8_eindheffing_werkkostenregeling.html#HL-08.1

In tegenstelling tot de werkkostenregeling (WKR) mogen voorzieningen die zijn opgenomen in een Arbo-plan onbeperkt worden aangeboden. Het advies is daarom om stoelmassages op te nemen in een Arbo-plan. Wanneer u uw medewerkers stoelmassage aanbiedt als onderdeel van een Arbo-plan valt dit buiten het genoemde forfait van 1,2%. Dit forfait blijft dan beschikbaar voor andere verstrekkingen. Stoelmassages aanbieden vanuit een Arbo-plan kent dus geen maximum en kan onbeperkt worden aangeboden inclusief de fiscale voordelen.